با استفاده از این برنامه می توانید سوره های قرآن را بر اساس تعداد آیه مورد نظر مشاهده کنید، برای این کار تعداد آیات مورد نظر را مشخص و بیاب را کلیک کنید!
تعداد آیه ها:   
برای تعجیل در فرج آقا امام زمان یک صلوات بفرستید!