عضویت/ورود

گل لادن


نام: لادن
نوع گیاه: یکساله،مقاوم به سرما
ارتفاع: حالت ایستا ندارد و روی زمین پخش میشود. 15-20cm
زمان گلدهی: اواسط بهار تا اواخر بهار
رنگ گل: زرد،قرمز،نارنجی،سفید
روش تکثیر: کاشت بذر در بهار.قلمه ساقه در آب تا مدتها رشد میکند.
توضیحات: ساقه آن بالا رونده است و اگر به قیم بسته شود از آن بالا میرود.

جنس لادن در حدود ۵۰ گونه گياه علفى يك ساله يا چند ساله دارد كه بومى آمريكاى جنوبى از مكزيك تا شيلى هستند و برخى از اين گونه ها به عنوان گياه زينتى كاشته مى شوند. در اين بين لادن غده دار كه بومى پرو است طرفداران بيشترى يافته است.لادن گياهى است بوته اى، يك ساله، سريع الرشد با ساقه هاى بالا رونده كه ارتفاع آنها به چند متر نيز مى رسد. داراى برگ هاى مدور، درشت، سپرمانند به رنگ سبز متمايل به آبى كه مصرف خوراكى داشته و مى توان آنها را در سالاد سبزيجات به كار برد. بيشتر بخش هاى اين گياه به ويژه برگ هايش طعم شاهى مى دهد از اين رو به آن شاهى هندى هم مى گويند. گل ها مهميزدار، شيپورمانند به رنگ زرد و نارنجى از اوايل تابستان تا اوايل پاييز پديدار مى شوند.مكان آفتابى، خاك به خوبى زهكشى شده و غنى از مواد آلى را مى پسندد. نسبت به سرما نسبتاً مقاوم است. در صورت مشاهده شته بايد گياه را فوراً با آب شست و شو داد. تكثير آن از طريق كاشت بذر در اواخر اسفند و قلمه زدن در اواخر تابستان امكان پذير است. بدين ترتيب كه از روى بوته هاى مادر قلمه هايى انتخاب كرده و در مخلوطى از خاك برگ و ماسه مى كارند و پس از ريشه دار شدن گلدانش را عوض مى كنند.ب